Dữ liệu DEMO sẽ trở về trạng thái mặc định trong 40 phút nữa.

Bookmark and Share

Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ cây dừa


Nguyên liệu: gỗ dừa, trái dừa, gáo dừa, vỏ dừa, chỉ xơ dừa và lá dừa
Màu sắc: màu tự nhiên
Các sản phẩm: giỏ, rỗ, chậu, nón, chổi, tách, dĩa, tô, chén, muỗng, nĩa, đũa, bình trà, vỏ giữ ấm bình trà, gạt tàn thuốc, nút, thảm, các con vật trang trí
Bookmark and Share


Hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ dừa  


pic pic pic pic
Gạt tàn thuốc 
Đèn Muỗng, nĩa,   Dĩa  


Hàng thủ công mỹ nghệ từ gáo dừa  


pic pic pic pic
Các con vật 
Vỏ bình trà  Đồ trang trí 
Vỏ bình trà

Đánh giá hiện tại là 0,00. Tổng số phiếu 0.
 

000 đồng (VND)
Nhận xét tour