Dữ liệu DEMO sẽ trở về trạng thái mặc định trong 58 phút nữa.

Bookmark and Share

Coco sawdust


-Partical size: 0.1-5 mm
-Moisture content: 15% max.
-Rate of powder: 10% max.
-Packing: Blocks of 6kgs or briquettes in jumbo bag, two bags on pallet, 20 pallets in 40' HC (22-23 tons)
Bookmark and Share

Coco sawdust block

- Block dimensions (cm): 30x30x15

- Block weight (kgs)        : 6 +/-3%

- Compression ratio        : 5: 1

- Packing: blocks in jumbo bags, two bags on pallet, 20 pallets in 40' HC (22-23 tons). 


                                         pic

 Coco sawdust briquette

- Briquette demension (cm): @8x30

- Compression ratio        : 5: 1

- Moisture (%)                  : 10 max.

- Packing: briquettes in jumbo bag, two bags on pallet, 20 pallets in 40' HC (22-23 tons). . 

      

pic
Đánh giá hiện tại là 0,00. Tổng số phiếu 0.
 

000 đồng (VND)
Nhận xét tour